ידיות פיקוד

ידית פיקוד קווית לעגורן מתוצרת טלמכניק

שלט פיקוד אלחוטי