שלב ג – מידע נוסף אודות המוצר
בחירת סוג אביזר הרמה